God pasientinformasjon på engelsk

Mange engelskspråklige nettsteder publiserer pasientbrosjyrer om diagnose og behandling. Vi har gått gjennom noen av de mest velrenommerte.

God pasientinformasjon på engelsk
Pasientkontakt kan suppleres med pålitelig pasientinformasjon. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 07. mai 2024 | Sist oppdatert 06. mai 2024

Medline Plus

MedlinePlus er en omfattende gratis tjeneste fra National Library of Medicine. Den har pasientinformasjon på engelsk og spansk. Utvalgte temaer finnes også på andre språk. Nettstedet er også optimalisert for visning på mobiltelefoner. MedlinePlus er en offentlig, ikke-kommersiell tjeneste, og ble i en vitenskapelig vurdering fra 2021 vurdert å være det mest pålitelige nettstedet blant de fem mest brukte.

Cleveland Clinic

https://health.clevelandclinic.org/ er en tjeneste fra Cleveland Clinic, en ideell stiftelse som driver flere sykehus og helsesentre i USA og andre land. Cleveland Clinic regnes som ett av de beste sykehusene i USA. Nettstedet ser litt ut som en nettavis og er oversiktlig. Psykisk helse er ett av flere temaer. På et eget «Health library» er sykdommer er listet alfabetisk, supplert med en enkel søkemotor.

Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions er en tjeneste fra Mayo Clinic. Mayo Clinic er en ideell sykehuskjede, og regnes blant USAs fremste sykehus. Oversikten deres over sykdommer er tradisjonell og enkel å navigere i. Den er alfabetisk sortert og har et enkelt og godt søk. Nettstedet har også en symptomsjekker. Her er det ingen forstyrrende nyhetsoppslag. Rett på sak og enkelt å bruke.

WebMD

https://www.webmd.com/ er en kommersiell tjeneste hvor du kan begrense cookies til de som er teknisk nødvendige for å bruke nettstedet. WebMD er et stort nettsted, og dekker mange emner. Det har en ganske omfattende mental helse-del. WebMD har også en symptom-sjekker. Nettstedet er lett å bruke, og tekstene lette å lese.

NHS

https://www.nhs.uk er det offentlige britiske helsevesenets pasientside. Den er oversiktlig og lett å finne fram i. NHS har en egen A-Z– side der man kan bla i diagnoser, og den har en omfattende psykisk helse-side.

Healthline

https://www.healthline.com/ har et samarbeid med 26 partnere. De baserer artiklene på forskning, kvalitetssikret av fagfolk. Ved siden av rene beskrivelser av sykdommer og symptomer, er det også beskrivelser av selvhjelp, som forskjellige atferdsterapi-teknikker for bedre mental helse. Nettstedet virker litt som en nettavis, med journalistisk pregede artikler. En svakhet er at de i sine evalueringer av og til inkluderer hva som er vist i dyreforsøk, der hvor det ikke er gjort forskning på mennesker. Det er også litt uklart hvordan de benytter data.

Medicalnewstoday har et format som ligner det Healthline har. Også de inkluderer dyreforsøk.

Denne artikkelen er ment som informasjon, og inneholder ikke anbefalinger.

Relevante søkeord: pasientinformasjon, engelsk, psykisk helse