Gratis, nedlastbar håndbok om ernæring og rus (ROP.no)

God ernæring er viktig for alle, og noen grupper kan ha ekstra behov for veiledning og oppfølging. Personer som har, eller har hatt en ruslidelse, er blant disse.

Gratis, nedlastbar håndbok om ernæring og rus (ROP.no)
KORUS Oslo har, i samarbeid med Frisklivssentralen bydel Frogner, utarbeidet en ny håndbok om ernæring og rus. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. februar 2023 | Sist oppdatert 14. februar 2023

Last ned håndboka

Forskning viser at personer med rusproblemer har dårligere ernæringsstatus sammenlignet med den øvrige befolkningen. Personer med ruslidelser er imidlertid ikke en homogen gruppe. De kan ha ulike ernæringsmessige utfordringer.

KORUS Oslo har, i samarbeid med Frisklivssentralen bydel Frogner, utarbeidet en ny håndbok om ernæring og rus.

Håndboka kan være til nytte for alle som jobber med personer med rusutfordringer.

Les hele saken: Håndbok om ernæring og rus (ROP)