Helsepersonell filmes av pasienter (Dagens Medisin/NTB)

Trusler fra pasienter om å bruke bilder, video- og lydopptak i klager til sykehuset dersom helsepersonell ikke gjør som de sier, er et økende problem for enkelte helseforetak, melder Altinget.

Helsepersonell filmes av pasienter (Dagens Medisin/NTB)
Pasienter har rett til å gjøre opptak av sine omgivelser. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 21. mai 2024 | Sist oppdatert 21. mai 2024

Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag til rundskriv om bilder, lyd- og filmopptak i helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet er at pasienter og pårørende har lov til å filme, fotografere og ta lydopptak av sine omgivelser.

Legeforeningen mener at Helsedirektoratet i høringsutkastet går langt i å prioritere pasientens rett til å dokumentere sin egen hverdag over helsepersonellets rett til personvern og et forsvarlig arbeidsmiljø.

Foreningen påpeker at filming og opptak kan føre til at pasienten får dårligere hjelp fordi helsepersonell opplever det belastende å bli filmet.

Selv om pasienter og pårørende har rett til å gjøre opptak, kan de ikke publisere noe uten å ha fått samtykke. (©NTB)

Kilde: Helsepersonell filmes av pasienter (Dagens Medisin/NTB)