Her er de gode nettjenestene for pårørende til folk med psykiske vansker

Det kan være en stor belastning å være pårørende til noen med en psykisk lidelse. Derfor er det opprettet en rekke nettjenester for å hjelpe pårørende.

Her er de gode nettjenestene for pårørende til folk med psykiske vansker
Demens er vanskelig for både pasient og pårørende. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 27. februar 2017 | Sist oppdatert 22. juni 2023

For voksne er kanskje www.parorendesenteret.no det viktigste nettstedet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser for å få snakke med fagfolk.

Pårørendesenteret.no driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. Stiftelsen ble etablert i Stavanger i 1998 og finansieres av offentlige tilskudd. Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet. Man kan ta kontakt på telefon, e-post eller chat. Se www.parorendesenteret.no

Barn som pårørende

Det finnes egne tjenester for barn som pårørende. For eksempel:

Veileder om pårørende

Helsedirektoratet har utgitt en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Den beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen inneholder også lenker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om pasientinformasjon og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.