Her er de nasjonale registrene innen psykisk helse

Norge har 53 nasjonale helseregistre. Seks av disse er dedikert til psykisk helse-feltet. 

Her er de nasjonale registrene innen psykisk helse
Norge har mange og gode helseregistre. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 26. september 2023 | Sist oppdatert 25. september 2023

I løpet av 2022 ble det godkjent tre nye registre innen psykisk helsevern, slik at vi nå har:

Nylig fikk vi  Kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge (KVABUP). Det skal driftes av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Helse Nord. PsykNytt kjenner ikke til noen egen nettside for dette kvalitetsregisteret.

Regulert i flere lover

Helseregister er registre, fortegnelser og lignende der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen (Kilde: Store medisinske leksikon). Pasientjournaler er slike registre, men det er en annen type registre vi snakker om her: nemlig kvalitetsregistre. Disse benyttes til statistiske og administrative formål samt kvalitetsforbedring og forskning. De er regulert gjennom flere lover, blant annet Helseregisterloven.

Man må søke om tillatelse for å få tilgang til registerdata og bruke dem til forskning. Det kan være lurt å gå inn på nettsiden til hvert enkelt register for å se hvilke regler som gjelder og hvem man bør kontakte.

For mer informasjon om kvalitetsregistre, se www.kvalitetsregistre.no

Relevante søkeord: helseregister, helseregistre, kvalitetsregister, registerforskning