Her er retningslinjene for ADHD

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer laget for helsepersonell som hjelper folk med ADHD. Lenkene ligger nederst i denne artiklen.
Her er retningslinjene for ADHD
Stadig flere barn får diagnosen ADHD. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 12. mai 2020 | Sist oppdatert 06. september 2022

Ifølge oppslagsverket BMJ Best Practice er vanlige problemer for folk med ADHD manglende oppmerksomhet, i tillegg til hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD regnes som en kronisk tilstand og debuterer i tidlig barndom, men fortsetter ofte inn i voksen alder.

Ifølge diagnosekriteriene må barnet ha problemer på to eller flere områder, oftest både på skolen og i hjemmet. ADHD kan hindre akademisk, mellommenneskelig og yrkesmessig utvikling, og kan føre til at den som er rammet tar større risiko og er mer utsatt for ulykker.

Retningslinjer er anbefalinger for å hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger i bestemte kliniske situasjoner. Den nasjonale retningslinjen for utredning, behandling og oppfølging av ADHD ble revidert i juni 2022.

Andre retningslinjer: 

Du finner alle disse retningslinjene og flere på www.helsebiblioteket.no/sykdom-og-behandling/psykisk-helse/adhd/retningslinjer

Aktuelle søkeord: retningslinjer, retningslinje, veileder, veiledere, ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder, oppmerksomhetsforstyrrelse, hyperaktivitet, utredning, behandling

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.