ADHD

Utredning av ADHD hos voksne

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes har laget denne videosamlingen for at utredning av voksne med ADHD skal bli bedre.