Utredning av voksne med ADHD

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til å lage filmer for å støtte og bedre implementeringen av nasjonal faglig retningslinje for ADHD.
Et formål med videoene er at utredningen skal bli bedre.
Publisert 11.mars.2021 | Sist oppdatert 01.september.2022

Filmene er rettet mot ansatte i spesialisthelsetjenesten, fastleger og annet helsepersonell som møter voksne med ADHD. Formålet er at kvaliteten i utredning skal bli bedre, og at vanlige dilemmaer som klinikere møter under utredning, blir løftet fram og diskutert.

Gjennom fem filmer, og med utgangspunkt i retningslinjene, diskuteres fem sentrale temaer knyttet til utredning og diagnostikk av ADHD. Temaene i filmene bygger på hverandre og det anbefales å se dem samlet for en mer helhetlig oversikt over utredningsprosessen:

Introduksjon: Denne filmen gir en mer utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet.

Se filmen i fullskjermmodus

Film 1)      Symptomer

Se filmen i fullskjermmodus

Film 2)      Funksjonsnivå i hverdagen

Se filmen i fullskjermmodus

Film 3)      Ulike mennesker (stereotypi og heterogenitet)

Se filmen i fullskjermmodus

Film 4 Differensialdiagnostikk og tilleggslidelser

Se filmen i fullskjermmodus

Film 5)      Diagnostiske verktøy

Se filmen i fullskjermmodus

Pasienten i filmene er Thomas Idem som i perioden var nestleder i ADHD Norge. Målet var å gjenskape utsnitt fra en så realistisk intervjusituasjon som mulig.

Har du spørsmål eller kommentarer:

Kontakt

Se også Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for utredning og diagnostikk av ADHD

Relevante søkeord: kurs, adhd, opplæring, e-læringskurs, utredning, symptomer, diagnostikk