Her er tiltakene mot seksuelle problemer som skyldes antidepressiva (Cochrane)

Viagra og bupropion ser ut til å fungere best når seksuallivet svinner ved bruk av antidepressiva, ifølge en ny Cochrane-oversikt.

Her er tiltakene mot seksuelle problemer som skyldes antidepressiva (Cochrane)
En del antidepressive midler, først og fremst SSRI-preparater, kan påvirke seksuallivet negativt. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 03. september 2013 | Sist oppdatert 15. september 2022
En vanlig bivirkning brukere av antidepressiva trekker frem, er den negative effekten legemidlene har på seksuallivet. Antidepressive preparater kan føre til nedsatt lyst, manglende evne til å få og opprettholde ereksjon, og problemer med å oppnå orgasme.

Problemene er en blant hovedårsakene til at folk slutter å ta antidepressiva, og dermed går glipp av bedring i depresjonen.

Det fins mange tiltak rettet mot å behandle seksuell dysfunksjon, både psykologiske og farmakologiske. En ny oversikt fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet har samlet og oppsummert tilgjengelig forskning om hvilke tiltak som er mest effektive for menn og kvinner som bruker antidepressiva.

Forfatterne søkte etter relevante placebo-kontrollerte studier i databasene Cochrane Library, EMBASE, MEDLINE og PsychINFO. 23 studier ble inkludert i oversikten, med 1886 deltakere totalt.

Alle studiene unntatt én undersøkte effekten av et medikament som tillegg til antidepressiva. Den siste studien undersøkte effekten ved å bytte fra en type  antidepressive midler til en annen.

Hovedfunnene i oversikten var:
  • Virkestoffene sildenafil, bedre kjent under produktnavnet Viagra, og tadalafil, som selges som Cialis i Norge, hadde større positiv effekt ved erektil dysfunksjon hos menn, sammenlignet med placebo. Om preparatene kan være nyttige også for kvinner, er fortsatt usikkert.
  • Større doser av bupropion forbedret den seksuelle funksjonen hos kvinner i tre studier. Flertallet av deltakerne i studiene var kvinner. To studier fant ingen forskjell mellom bupropion i mindre doser og placebo. Bupropion brukes i Norge mot depresjon og for røykeavvenning.
  • Én studie viste at det å bytte antidepressivet sertralin med nefasadon reduserte sjansen for tilbakevendende seksuell dysfunksjon med 66 prosent.
  • Forfatterne fant ingen studier som undersøkte effekten av å bytte til antidepressive midler som antas å  ha færre seksuelle bivirkninger. Forfatterne fant heller ingen studier som undersøkte effekten av psykologiske tiltak, eller teknikker som å ta pauser fra antidepressiva-preparatene.
  • Ingen av studiene tydet på at tiltakene forverret den psykiske tilstanden til deltakerne. Forfatterne påpeker at en svakhet ved konklusjonen er at mange av studiene hadde få deltakere.

- Oversikten antyder at sildenafil og tadalafil kan ha positiv effekt hos menn med seksuell dysfunksjon som følge av bruk av antidepressive midler. Økt dosering av bupropion kan ha effekt hos kvinner. Kunnskapen omkring emnet er i det store og hele sparsom, og det kan være at enkelte av studiene har overdrevet de positive effektene og unnlatt å nevne de negative effektene ved ulike medikamenter, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, kjønn og seksualitet, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.