Her finner du kunnskapsbasert pasientinformasjon om stemningslidelser

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice om stemningslidelser. Pasienter kan benytte disse fritt, og helsepersonell kan vise til brosjyrene og la de understøtte muntlig informasjon til pasienter.

Her finner du kunnskapsbasert pasientinformasjon om stemningslidelser
Depresjon og bipolar lidelse er vanlige stemningslidelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 12. mars 2024 | Sist oppdatert 11. mars 2024

Stemningslidelser er eksempelvis depresjon, bipolar lidelse og dystymi. Anbefalinger og innhold i det britiske oppslagsverket BMJ Best Practice bygger på systematisk innhentet kunnskap fra forskning.

Oppslagsverket inneholder også brosjyrer til pasienter, og Helsebiblioteket har oversatt disse til norsk og også gjort enkle tilpasninger. Alle oversettelsene er kvalitetssjekket av fagspesialister.

Hos Helsebiblioteket finner du disse brosjyrene fra BMJ Best Practice:

Helsenorge.no har også god informasjon om depresjon. Det finnes en god animasjonsfilm fra WHO på Youtube om depresjon som heter I had a black dog, his name was Depression.

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets side om depresjon og mani

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har stått i PsykNytt 20.01.2020 .

Relevante søkeord: depresjon, bipolar lidelse, stemningslidelser, pasientinformasjon