Her finner du pasientinformasjon om demens og delirium

Opptatt av demens eller delirium? Her er en oversikt over hvilken pasientinformasjon du kan finne fra Helsebiblioteket. Informasjonen er en del av temaområdet Alderspsykiatri

Her finner du pasientinformasjon om demens og delirium
Informasjon til pasienten og pasientens omsorgspersoner er viktig. Ill.foto Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. november 2023 | Sist oppdatert 06. november 2023

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice, deriblant en brosjyre om demens:

Omsorg for personer med demens (pasientbrosjyre oversatt fra BMJ Best Practice)

BMJ Best Practice er i stor grad kunnskapsbasert, det vil si at konklusjonene bygger på den best tilgjengelige forskningen. Oversettelsene blir gjort i regi av Helsebiblioteket, og alle oversettelser kvalitetssjekkes av fagspesialister.

Norge har en nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse med mye nyttig stoff, blant annet Fakta om demens.

Pasienter og pårørende som har spørsmål, kan ringe Demenslinjen 23 12 00 40.

Eldre kan være utsatt for overgrep. Det finnes en egen kontakttelefon for dette: 800 30 196, men er man i akutt fare, bør man ringe 112.

Delirium

Eldre mennesker er spesielt utsatt for akutt forvirring etter operasjoner, blant annet som følge av medisinering, eller etter infeksjoner. Tilstanden blir også kalt akutt delirium eller konfusjon. Delirium er ikke noen egen sykdom, men et symptom på annen akutt sykdom. I Store Medisinske Leksikon er det en grundig artikkel om delirium. Pårørende kan også ha nytte av å lese artikkelen Lynkurs om delirium hos Aldring og helse.

Andre språk

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for pasientbrosjyrer på flere språk kan være amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine, men det varierer hvor mye de har på hvert enkelt språk. De har for eksempel brosjyrer på mange språk om demens, men det er vanskelig å finne tilsvarende om delirium. Er man ute etter pasientinformasjon på spansk, er MedlinePlus en god kilde.

Aktuell lenke:

Helsebibliotekets sider for pasientinformasjon om alderspsykiatri