Her finner du retningslinjer for angstlidelser – samlet

Helsebiblioteket har oppdatert sin samling av faglige retningslinjer innen angstlidelser.

Her finner du retningslinjer for angstlidelser – samlet
Veileder for barne- og ungdomspsykiatri inneholder flere kapitler om angstlidelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 23. april 2024 | Sist oppdatert 22. april 2024

I denne artikkelen presenterer vi retningslinjer for å behandle angstlidelser. Hovedvekten i retningslinjesamlingene våre er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

Du finner retningslinjene for angstlidelser under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. Der er det både retningslinjer spesielt rettet mot dem som behandler barn, egne retningslinjer for tvangslidelser, tics og Tourettes, samt PTSD.

Barn

Sentrale dokumenter for dem som behandler barn, er:

Voksne

Den norske retningslinjen for angst hos voksne er ganske gammel (2000), og det oppfordres til å ta kontakt med Helsedirektoratet framfor å bruke retningslinjen direkte. Til gjengjeld finner du her en ganske ny retningslinje fra britiske NICE (oppdatert 2020), og vi har også tatt med den svenske Retningslinje for depresjon og angst (oppdatert 2021) i samlingen.

Norsk Legemiddelhåndboks kapittel om angst (redigeres fortløpende) er med i samlingen.

Helsedirektoratet har dessuten utgitt pasientforløp og har en egen temaside for psykiske lidelser hos voksne.

Aktuelle søkeord: retningslinjer angstlidelser, tvangslidelse