Her finner du retningslinjer for personlighetsforstyrrelser

Helsebiblioteket har samlet norske, danske svenske og engelskspråklige retningslinjer innen psykisk helse.

Her finner du retningslinjer for personlighetsforstyrrelser
Vi mangler norske retningslinjer for behandling av personlighetsforstyrrelser hos voksne, men har lenket til gode utenlandske. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21. mai 2024 | Sist oppdatert 23. mai 2024

Det mangler en norsk, nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser, men denne er på vei, ifølge Helsedirektoratet. I mellomtiden har Helsebiblioteket lenket til aktuelle utenlandske retningslinjer.

Her er noen av de retningslinjene for personlighetsforstyrrelser som vi på Helsebiblioteket har lenket til:

Barn:

Voksne:

Internasjonal oversikt

Internasjonale retningsliner er omtalt i denne artikkelen: European guidelines for personality disorders: past, present and future

Artikkelen konkluderer med:

  • En mer systematisk tilnærming for å få tak i synspunkter og verdier hos pasienter og omsorgspersoner trengs i utviklingen av nye retningslinjer. Dette vil gjøre retningslinjene mer relevante og mer brukt.
  • Retningslinjer så langt har fokusert nesten utelukkende på borderline personlighetsforstyrrelse. Det er behov for at framtidige retningslinjer inkluderer de andre personlighetsforstyrrelsene.
  • Framtidige retningslinjer vil trenge et sterkere fokus på hvordan deres anbefalinger vil bli mottatt og implementert.
  • Spørsmålet om alvorlighetsgrad blir generelt neglisjert i eksisterende retningslinjer, og det er behov for å ta dette i betraktning og ta hensyn til ICD-11.

Helsebibliotekets samling inkluderer danske, svenske og engelskspråklige retningslinjer for behandling av mennesker med emosjonelt ustabil og antisosial personlighetsforstyrrelse, i tillegg til bredere anbefalinger.

Se hele samlingen av retningslinjer her:

Helsebibliotekets side for personlighetsforstyrrelser

Aktuelle søkeord: personlighetsforstyrrelser, retningslinjer, personlighetsforstyrrelse, retningslinje, borderline