Her finner du retningslinjer og råd for demens og psykiske lidelser hos eldre

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer, veiledere og faglige råd innen alderspsykiatri. De fleste er norske, men der det mangler oppdaterte norske kilder, har vi tatt med skandinaviske og engelskspråklige kilder.

Her finner du retningslinjer og råd for demens og psykiske lidelser hos eldre
Helsebiblioteket kan hjelpe deg til å finne råd for arbeid med eldre mennesker. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 16. april 2024 | Sist oppdatert 16. april 2024

Demens

Helsedirektoratet har en temaside for demens. Der finner du blant annet:

Psykiske lidelser hos eldre

Eldre har de samme psykiske lidelsene som yngre mennesker har, men de kan arte seg forskjellig, og fordelingen kan være annerledes. Ved mistanke om en psykisk lidelse hos en eldre person, skal tilstanden følges opp aktivt. Den skal ikke bare oppfattes som en del av aldringen. Retningslinjen Psykiske lidelser hos eldre har kapitler som:

Aldringoghelse.no

Nasjonalt senter for aldring og helse har en rekke ressurser som vil være nyttige for den som arbeider med eldre mennesker. Der finner du Skalaer og tester, som blant annet har verktøy for demensutredning, psykiske tester og spørreskjemaer for pårørende.

Relevante søkeord: alderspsykiatri, eldre, psykisk helse, demens