Her finner du tester for eldres psykiske helse

Norsk geriatrisk forening og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har samlet et stort antall psykologiske skåringsverktøy for eldre pasienter. Det er endel overlapp mellom testene til de to nettstedene. Du når mange av verktøyene gjennom Helsebibliotekets sider for alderspsykiatri.

Her finner du tester for eldres psykiske helse
Mange tester for eldre er gratis tilgjengelige på nettet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. februar 2024 | Sist oppdatert 12. februar 2024

Norsk geriatrisk forening har et stort antall ferdighetstester og tester for fysisk fungering. Her finner du tester som Bergs balanseskala og NORGEP (en liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessig forskrivning til eldre pasienter). Du finner også et skjema for pårørendes vurdering av kjøreferdigheter her.

Hos Aldring og helse finner du flest skåringsverktøy innen psykologi og psykiatri. Testene kan brukes både i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten. Det er blant annet verktøy for basal demensutredning. Aldring og helse understreker på sine sider viktigheten av opplæring i bruk av skåringsverktøyene og at det diagnostiske ansvaret ligger alltid hos lege eller psykolog. Når det gjelder demensutredning, anbefaler de at man bruker Helsedirektoratets «Nasjonal faglig retningslinje om demens» og «Førerkortveilederen», som begge er tilgjengelige på Helsedirektoratets nettsider.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 10.11.2020

Relevante søkeord: skåringsverktøy, tester, eldre, demens, kjøreferdigheter, bilkjøring, balanse, legemidler, NORGEP