Hjemmekontor kan gi økt alkoholbruk for noen, men ikke for arbeidstakere flest (FHI)

Økt bruk av hjemmekontor ser ikke ut til å påvirke alkoholbruken blant norske arbeidstakere generelt. Men det kan gi økt alkoholbruk blant de som har et høyt eller problematisk alkoholbruk. Det viser en rapport fra FHI.

Hjemmekontor kan gi økt alkoholbruk for noen, men ikke for arbeidstakere flest (FHI)
Økt tilgang på alkohol på hjemmekontor kan øke bruken. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 21. mai 2024 | Sist oppdatert 21. mai 2024

Pandemien har ført til varige endringer i arbeidslivet, med mer bruk av hjemmekontor og flere digitale møter. Kan hjemmekontor, med mindre sosial kontroll og lett tilgang til alkohol, medføre en endring i alkoholbruk og alkoholrelaterte konsekvenser?

I en ny rapport fra FHI viser kvalitative intervjuer hvordan noen arbeidstakere med et høyt alkoholbruk opplevde hjemmekontor under pandemien som problematisk, og at dette bidro til økt alkoholbruk. Resultater fra en omfattende spørreundersøkelse i et bredt utvalg av arbeidstakere viste imidlertid ikke sammenheng mellom endringer i hjemmekontorbruk og alkoholbruk.

– Økt bruk av hjemmekontor ser altså ikke ut til å påvirke alkoholbruken blant norske arbeidstakere generelt, men kan likevel oppleves utfordrende for mer sårbare grupper, sier Inger Synnøve Moan, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Kan gi økt alkoholbruk i sårbare grupper

Kvalitative intervjuer med arbeidstakere med et høyt/problematisk alkoholbruk gjennomført tidlig i 2022 viste hvordan bruk av hjemmekontor under pandemien hadde hatt innvirkning på deres alkoholbruk og konsekvensene av slik bruk.

– Flere beskrev hvordan mindre struktur og mangel på sosial kontroll i arbeidshverdagen hadde ført til økt alkoholbruk under pandemien. Mindre samvær med kollegaer, familie og venner og økt tilgjengelighet til alkohol på hjemmekontor ble også beskrevet som faktorer som fremmet alkoholbruk, sier Moan.

I tillegg fortalte noen om hvordan vanskelige livshendelser, som å oppleve et samlivsbrudd eller sykdom i familien, interagerte med slike strukturelle og sosiale forhold, og bidro til økt alkoholbruk.

Oppfølgingsintervjuer med deltagerne ett år senere bekreftet betydningen av disse faktorene for alkoholbruk.

– I 2023 hadde de fleste fått tilbake en mer normal struktur og rutiner i hverdagen fordi de i større grad var til stede på arbeidsplassen og hadde mer jevnlig sosial omgang med kollegaer og venner/familie. Flere beskrev at dette hadde bidratt til redusert alkoholbruk, forteller Moan.

Blant deltagerne som hadde opprettholdt et høyt alkoholforbruk beskrev noen at drikkemønsteret under pandemien hadde blitt en vane som de hadde opplevd var vanskelig å snu på. Livshendelser ble også beskrevet som å bidra til utvikling i alkoholbruk etter pandemien.

Deltagerne i de kvalitative intervjuene beskrev hvordan det å drikke mye kunne resultere i fravær fra jobben, men oftere konsekvenser som nedsatt yteevne og mental distanse i jobbsituasjoner. De snakket også om hvordan utfordringer med å balansere alkoholbruk og arbeid skapte stress, angst og redusert selvtillit, noe som igjen påvirket arbeidsprestasjonen deres.

Les hele saken her: Hjemmekontor kan gi økt alkoholbruk for noen, men ikke for arbeidstakere flest (FHI)