Homoseksualitet som risikofaktor for selvmordsforsøk blant ungdom: Selvidentifisering eller seksuell erfaring? (Suicidologi)

Denne artikkelen presenterer en studie av ungdom som undersøker om det er homoseksuell identifisering eller homoseksuell erfaring som bidrar til økt sårbarhet for selvmordsforsøk.

Homoseksualitet som risikofaktor for selvmordsforsøk blant ungdom: Selvidentifisering eller seksuell erfaring? (Suicidologi)
Homoseksuell erfaring, men ikke homoseksuell identifisering, fremstår som en sterk selvstendig prediktor for selvmordsforsøk. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28.mars.2023 | Sist oppdatert 29.mars.2023

Av Merethe Hernes-Giertsen

De fleste kvantitative studier av seksualitet og selvmordsrisiko studerer seksualitet ut fra en identitetsforståelse, hvor en identitet som homofil, lesbisk eller biseksuell antas å utgjøre en risikofaktor.

Med utgangspunkt i en debatt i Suicidologi om homoseksualitet og kvantitativ selvmordsforskning presenteres en analyse av den relative effekten av to ulike operasjonaliseringer av homoseksualitet, hvor den ene er basert på identitet, og den andre er basert på seksuell erfaring. Den multiple logistiske regresjonsanalysen, basert på et utvalg fra Ungdata 2013 (N=2489), viser at effekten av homoseksualitet forstått som identitet svekkes og blir ikke-signifikant når det korrigeres for andre variabler, mens homoseksuell
erfaring fremstår som en sterk selvstendig prediktor for selvmordsforsøk. Resultatet gir empirisk støtte til kritikken av identitet som utgangspunkt for analyser av seksualitet og selvmordsrisiko. Avslutningsvis diskuteres metodiske begrensninger før implikasjoner for praksis, utdanning og forskning presenteres.

Les hele artikkelen: Homoseksualitet som risikofaktor for selvmordsforsøk blant ungdom: Selvidentifisering eller seksuell erfaring? (Suicidologi)