Høy forekomst av psykiske lidelser hos unge voksne som bruker sterke smertestillende medisiner (FHI)

Blant personer med langvarige smerter som får smertestillende på blåresept, er forekomsten av psykiske lidelser betydelig høyere enn i den øvrige befolkningen. Særlig høy er forekomsten blant unge voksne som bruker smertestillende medisiner (opioider). Dette viser en stor registerkoplingsstudie.

Høy forekomst av psykiske lidelser hos unge voksne som bruker sterke smertestillende medisiner (FHI)
Mange som bruker smertestillende på blå resept, er under 44 år. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 05. september 2023 | Sist oppdatert 05. september 2023

Blant personer med langvarige smerter som får smertestillende på blåresept, er forekomsten av psykiske lidelser betydelig høyere enn i den øvrige befolkningen. Særlig høy er forekomsten blant unge voksne som bruker smertestillende medisiner (opioider). Dette viser en stor registerkoplingsstudie.

Smertetilstander som varer tre måneder eller lenger, faller inn under kategorien langvarig smerte. Å leve med slike smerter kan være svært utfordrende. Mange opplever at det går ut over deres livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tidligere studier har vist at personer med langvarige smerter oftere har en psykisk lidelse enn de som ikke har langvarige smerter, men det mangler tall fra store, representative studier. Det mangler også kunnskap om hva som kjennetegner de som både har langvarige smerter og psykiske lidelser.

– I denne studien har vi benyttet en kopling mellom flere av de største landsdekkende helseregistrene. Dermed var det mulig å lage en fullstendig oversikt over alle registrerte diagnoser på psykiske lidelser i helsetjenesten hos personer som får medikamentell behandling for langvarig smerte, sier Line C. Gjerde, som er seniorforsker ved FHI og førsteforfatter av studien.

Nasjonal statistikk viser at mellom 16 og 22 prosent av den voksne befolkningen i Norge hadde en psykisk lidelse i løpet av 2018.

I Gjerdes studie var tallene slik:

  • Blant studiens personer som gikk på smertestillende på blåresept, hadde 36 prosent en psykisk lidelse i 2019.
  • Blant personer mellom 18 og 44 år hadde 42 prosent en psykisk lidelse i 2019. Dette var uavhengig av om de gikk på sterke eller andre typer smertestillende medisiner (opioider versus ikke-opioider).
  • I gruppen unge kvinner som brukte opioider på blåresept var forekomsten hele 50 prosent.

– For så godt som alle typer psykiske lidelser fant vi at forekomsten var høyere blant de som brukte opioider sammenlignet med de som brukte andre typer smertestillende. Det som overrasket oss var at forekomsten var så mye høyere hos den yngste aldersgruppen, altså de som var mellom 18 og 44 år, sier Gjerde.

Les hele saken: Høy forekomst av psykiske lidelser hos unge voksne som bruker sterke smertestillende medisiner (FHI)