Høyt rangert psykiatri-tidsskrift, fritt tilgjengelig

Den amerikanske psykiatriforeningen publiserer et fagfellevurdert, fritt tilgjengelig psykiatri-tidsskrift: Psychiatric Research and Clinical Practice (PRCP). 

Høyt rangert psykiatri-tidsskrift, fritt tilgjengelig
Psychiatric Research and Clinical Practice (PRCP) kan du lese hjemmefra. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. mars 2023 | Sist oppdatert 28. mars 2023

Les tidsskriftet: Psychiatric Research and Clinical Practice (PRCP

Tidsskriftet hadde i 2021 en impact factor på 2,6 – som plasserer det blant de ti prosent best rangerte tidsskriftene. Som open-access-tidsskrift kan det leses fritt, i fulltekst.

Tidsskriftet så langt mest siterte artikkel knytter bruk av digitale medier til det de beskriver som en pågående psykisk helse-krise i USA, spesielt blant jenter og unge kvinner. Både depresjon, selvskading og selvmord økte brått blant unge etter 2012. Les artikkelen her:

Increases in Depression, Self-Harm, and Suicide Among U.S. Adolescents After 2012 and Links to Technology Use: Possible Mechanisms

Psychiatric Research and Clinical Practice skal være et tidsskrift for å bringe resultater fra forskning nærmere klinisk praksis.

Relevante søkeord: tidsskrifter, psykisk helse, psykiatri, open access