Husk at legemidler kan gi søvnløshet (RELIS)

Vurder alltid legemidler som årsak til søvnproblemer. Søvnløshet er en vanlig problemstilling i allmennpraksis som mange leger opplever som utfordrende å håndtere. Ofte vil legen ikke kunne tilby pasienten en behandling som vil løse problemet helt.

Husk at legemidler kan gi søvnløshet (RELIS)
Innsovningstabletter skal kun brukes over kort tid. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 24. august 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Raknes G, Nilsen T. Utposten 2021; 1; 46-7.

Mange underliggende årsaker ligger utenfor legens kontroll, som aldring, ulike traumatiske livshendelser og eksisterende avhengighet av sovemidler. Tradisjonelle ikke-farmakologiske tiltak krever stor grad av motivering og viljestyrke fra pasientens side. Ikke sjelden ender legen opp med å forskrive innsovningstabletter gjentatte ganger, selv om det er anbefalt at slike bare skal brukes over kort tid. Tall fra reseptregisteret viser at det var 344 179 brukere av benzodiazepinlignende innsovningsmedisiner i 2019, og disse hentet i gjennomsnitt ut 163 døgndoser hver i løpet av året. Langtidsbruk står altså for størstedelen av forbruket.

Les hele saken: Husk at legemidler kan gi søvnløshet (RELIS)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.