Hva er effekten av psykologiske tiltak for personer med hjerte- og karsykdommer? (Sykepleien Forskning)

Psykologiske tiltak gir trolig færre symptomer på angst og depresjon hos personer med hjerte- og karsykdommer. De får muligens også høyere livskvalitet.

Hva er effekten av psykologiske tiltak for personer med hjerte- og karsykdommer? (Sykepleien Forskning)
Sykelighet og dødelighet hos folk med hjerte- og karsykdommer blir trolig i liten grad påvirket av psykologiske tiltak. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 28. mai 2024 | Sist oppdatert 27. mai 2024

Marita S. Fønhus, Therese Kristine Dalsbø

Last ned pdf

Sykelighet og dødelighet blir trolig i liten grad påvirket. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: «Hva er effekten av psykologiske tiltak hos personer med hjerte- og karsykdommer sammenliknet med ingen psykologiske tiltak?»

Resultatene viser at psykologiske tiltak:

  • trolig reduserer depresjonssymptomer på kort til middels sikt
  • trolig reduserer angstsymptomer på kort til middels sikt
  • muligens øker den psykiske og fysiske livskvaliteten på kort til middels sikt
  • muligens gir liten eller ingen endring i sykelighet på kort til lengre sikt
  • trolig gir liten eller ingen endring i dødelighet på kort til lengre sikt

Les hele saken: Hva er effekten av psykologiske tiltak for personer med hjerte- og karsykdommer? (Sykepleien Forskning)