Hva har helsevesenet lært av meldinger om selvmord hos pasienter i aktiv behandling?

Når meldinger om uønskede hendelser rapporteres til Meldeordningen, blir de samlet, og Helsedirektoratet utarbeider etterhvert et læringsnotat om hendelsene.
Hva har helsevesenet lært av meldinger om selvmord hos pasienter i aktiv behandling?
Overdose med legemidler er en vanlig selvmordsmetode blant kvinner. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. november 2017 | Sist oppdatert 22. juni 2023

Helsedirektoratet har nettopp publisert et læringsnotat om selvmord blant pasienter som er i aktiv psykiatrisk behandling.

I notatet går det fram at Meldeordningen har fått rapport om 58 selvmord og 310 selvmordsforsøk blant innlagte i psykiatrisk helsevern i årene 2015-2016. Blant pasienter på permisjon var det 24 selvmord og 52 selvmordsforsøk.

Overdose av medikamenter var en vanlig metode blant kvinner, men totalt var kvelning (hengning) den vanligste metoden.

Læringsnotatet konkluderer med at fysisk sikring av lokaler, begrenset tilgang på legemidler, retningslinjer for gjennomgang av personlige eiendeler og bedre risikovurdering er nyttige tiltak.

Meldeordningen var tidligere en del av Kunnskapssenteret for helsetjenesten, men er nå flyttet til Helsedirektoratet. Du kan rapportere om uønskede hendelser her: Meld uønsket hendelse.

Les hele notatet: Selvmord og selvmordsforsøk under innleggelse

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rapporter og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.