Hvem rammes mest av negative livshendelser? (ROP)

Noen mennesker er mer utsatt for negative livshendelser enn andre. De som er mest utsatt, er personer med lav utdanning, mottakere av sosialhjelp, bifile kvinner, menn som har en “annen” seksuell orientering og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem rammes mest av negative livshendelser? (ROP)
Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helseproblemer. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. desember 2022 | Sist oppdatert 13. desember 2022

Marte Frimand

– Et interessant funn er at lav utdanning framstår som en viktigere faktor enn det vi har sett tidligere, sier Anders Barstad, forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Han har skrevet artikkelen Negative livshendelser – hvem rammes mest, basert på Livskvalitetsundersøkelsene 2020 og 2021.

Barstad forteller at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helseproblemer, samt at de med lav utdanning i større grad enn andre har opplevd vold eller trusler, ydmykelser og seksuelle overgrep gjennom livsløpet.

Oddsen for å ha opplevd minst tre negative livshendelser i løpet av de siste 12 måneder er mellom to og tre ganger så høy for personer med lav utdanning, sammenlignet med dem som har minst fire års utdanning på universitets eller -høgskolenivå.

– Dette understreker at utdannelse er en viktig ressurs som former livsløpet på mange måter. Arbeidsmarkedsstudier viser at man har et stadig høyere handicap hvis man ikke har utdanning utover grunnskolen, sier Barstad.

Les hele saken: Hvem rammes mest av negative livshendelser? (ROP)