Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd? (FHI)

Samlivsbrudd får store konsekvenser for involverte barn, og foreldrene må blant annet ta stilling til hvor barnet skal bo. Barn og unges trivsel og psykiske helse er faktorer som kan påvirkes av valg av bosted. Familiære relasjoner og foreldres helse og økonomi ser ut til å påvirke barns psykiske helse og trivsel mest på tvers av samværs- og bostedsordninger, viser en ny kunnskapsoppsummering fra FHI.

Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd? (FHI)
Vi mangler kunnskap om forskjeller i psykisk helse mellom barn i ulike bostedsordninger. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 17. januar 2023 | Sist oppdatert 17. januar 2023

Rapporten: Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: betydninger for barn og unge: en systematisk oversikt

Forskerne søkte etter nordiske studier, og stilte tre forskningsspørsmål:

  1. Hva er konsekvenser av omfattende samvær/delt bosted sammenlignet med mindre samvær/fast bosted?
  2. Hva er foreldre og barn og unges opplevelser av og preferanser for ulike samværs- og bostedsordninger?
  3. Hvilke faktorer ved samværs- og bostedsordninger kan assosieres med eller påvirke barn og unges liv og psykiske helse samt samarbeid/konflikt mellom foreldre?

– For det første spørsmålet fant vi én kohortstudie. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt så vi vet ikke om det er forskjeller i psykisk helse mellom barn i ulike bostedsordninger, sier seniorrådgiver Trine Bjerke Johansen ved FHI.

Les hele saken: Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd? (FHI)