Hvordan gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme

2. april er verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser.

Hvordan gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme
Barn med autisme liker forandringer dårlig, noe som kan gjøre sykehusbesøk krevende. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. mars 2023 | Sist oppdatert 28. mars 2023

Personer med autisme liker best å gjøre vante aktiviteter, med lav toleranse for brudd på rutiner. Sykehusbesøk kan være vanskelig å få til, men oppslagsverket UpToDate, fritt tilgjengelig i Norge, har noen tips til helsepersonell om hvordan gjøre besøkene lettere for barn med autisme:

  • Kommuniser med barnets omsorgspersoner før og under besøket om strategier for å optimalisere pasientens etterlevelse
  • Arranger et “øvingsbesøk” for å gjøre pasienten kjent med kontormiljøet, personalet og rutinen
  • La familien bruke en tavle eller lignende for å vise hvordan besøket vil foregå, slik at barnet forstår hva det kan forvente
  • Gi nok tid til å snakke med forelderen eller omsorgspersonen før undersøkelsen
  • La barnet ta på instrumenter og materialer
  • Bruk enkle instruksjoner
  • Bruk enkelt språk for barn med dårlige språkferdigheter, snakk tydelig og unngå abstrakt språk
  • Bruk visuelle signaler og støtter
  • Ha familie og/eller kjente ansatte tilgjengelig
  • Minimer de delene av undersøkelsen som kan virke overveldende eller skremmende

Les mer: Autism spectrum disorder in children and adolescents overview of management (UpToDate)

Det gjøres godt arbeid i Norge med å gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme. Du kan lese mer om arbeidet her:  Verdens autismedag 2. april – Sykehus og brukere sammen for et autismevennlig sykehus ved SiV (Kompetansebroen).

Relevante søkeord: autismespekterforstyrrelser, autisme