Hvordan gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme

Publiseringsdato 28.03.2023
Hvordan gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme
Barn med autisme liker forandringer dårlig, noe som kan gjøre sykehusbesøk krevende. Ill.foto: Colourbox.

2. april er verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser.

Personer med autisme liker best å gjøre vante aktiviteter, med lav toleranse for brudd på rutiner. Sykehusbesøk kan være vanskelig å få til, men oppslagsverket UpToDate, fritt tilgjengelig i Norge, har noen tips til helsepersonell om hvordan gjøre besøkene lettere for barn med autisme:

  • Kommuniser med barnets omsorgspersoner før og under besøket om strategier for å optimalisere pasientens etterlevelse
  • Arranger et “øvingsbesøk” for å gjøre pasienten kjent med kontormiljøet, personalet og rutinen
  • La familien bruke en tavle eller lignende for å vise hvordan besøket vil foregå, slik at barnet forstår hva det kan forvente
  • Gi nok tid til å snakke med forelderen eller omsorgspersonen før undersøkelsen
  • La barnet ta på instrumenter og materialer
  • Bruk enkle instruksjoner
  • Bruk enkelt språk for barn med dårlige språkferdigheter, snakk tydelig og unngå abstrakt språk
  • Bruk visuelle signaler og støtter
  • Ha familie og/eller kjente ansatte tilgjengelig
  • Minimer de delene av undersøkelsen som kan virke overveldende eller skremmende

Les mer: Autism spectrum disorder in children and adolescents overview of management (UpToDate)

Det gjøres godt arbeid i Norge med å gjøre sykehusbesøk lettere for personer med autisme. Du kan lese mer om arbeidet her:  Verdens autismedag 2. april – Sykehus og brukere sammen for et autismevennlig sykehus ved SiV (Kompetansebroen).

Relevante søkeord: autismespekterforstyrrelser, autisme