– Hvordan utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming? (ROP)

Hvordan utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming? Psykologspesialist Kirsten Braatveit har seks råd for å tilpasse utredningen i møte med mennesker som har et lavere kognitivt fungeringsnivå.
– Hvordan utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming? (ROP)
Utviklingshemming blir ofte oversett i utredninger. Ill.foto: Colourbox
Publisert 15.juni.2021 | Sist oppdatert 15.september.2023

Av Marte Goplen

Som kliniker kan det være vanskelig å ta tak i temaet lærevansker og psykisk utviklingshemming. Det er knyttet mange stereotyper til denne typen lidelser. Av den grunn kan slike funksjonsnedsettelser fort bli en oversett problematikk, mener Braatveit.

Still de rette spørsmålene

Braatveit har jobbet som kliniker på rusfeltet i mange år og har gjentatte ganger møtt mennesker som sliter med helt grunnleggende ferdigheter.

– For eksempel pasientene som aldri møter opp til avtalt tid. Slike pasienter blir ofte omtalt som late, uten at vi stiller spørsmål ved hvorfor vedkommende sliter med å komme inn til avtalt tid.

Gjennom doktorgradsarbeidet sitt avdekket Braatveit at andelen med nedsatt evnenivå og psykisk utviklingshemming er større blant pasienter i rusbehandling enn hos andre.

Videre viste forskningen at generelle lærevansker sjeldent hadde blitt avdekket i løpet av pasientenes oppvekst, til tross for hyppig kontakt med hjelpeapparatet. Det har betydning for hvordan denne pasientgruppen bør møtes og utredes.

Les rådene og resten av saken her: – Hvordan utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming? (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om