Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse (Dagens Medisin)

Jenter som er ofte på sosiale medier har mer psykiske plager enn jenter som ikke er så ofte på nett. Årsakene er primært nettmobbing, mindre søvn og mindre fysisk aktivitet. Det viser en ny undersøkelse.
Hyppig bruk av sosiale medier gir økt eksponering for netthets, mindre søvn og mindre fysisk aktivitet. Foto: Colourbox
Publisert 10. september 2019 | Sist oppdatert 27. september 2022

Av Anne Hafstad

I den nye undersøkelsen, som er publisert i The Lancet Child & Adolescent Health, har forskerne fulgt mer enn 10 000 britiske ungdommer i alderen 13 til 16 år over tre år. Konklusjonen fra forskerne bak studien, som er den første i sitt slag, er at det er en årsakssammenheng mellom hyppig bruk av sosiale medier og psykisk helse blant unge jenter. Hyppig bruk av sosiale medier gir økt eksponering for netthets og fører også til mindre søvn og mindre fysisk aktivitet. Tidligere forskning har vist at god og tilstrekkelig søvn, samt fysisk aktivitet forebygger psykiske plager. Blant guttene finner ikke forskeren den samme sammenhengen.

Les mer: Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse (Dagens Medisin)

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.