Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse (FHI)

Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere, sammenlignet med tradisjonelle tiltak. Det er blant resultatene av en ny kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet.
Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse (FHI)
Housing First er et boprogram som ser ut til å fungere bedre enn vanlige tjenester. Ill.foto: Colourbox
Publisert 23. januar 2017 | Sist oppdatert 22. juni 2023

Personer uten fast bosted i Norge ble første gang kartlagt i 1997. Registreringer fram til nå viser at antallet bostedsløse har ligget jevnt mellom 5000 og 6500, til tross for et uttalt mål om å redusere hvor mange som ikke har et hjem å gå til. Husbanken ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekten av boligprogrammer og individuell plan (case management). Oversikten er knyttet til bostedsløshet og boligstabilitet blant personer som er, eller står i risiko for å bli, uten fast bosted.

Bedre enn vanlige tjenester

Housing First er et botilbud uten krav til rusfrihet og uten en forventning om at beboerne holder seg unna rusmidler og alkohol.

– Programmet Housing First er trolig bedre enn ordinære tjenester når det gjelder å redusere bostedsløshet. Programmet gir bedre boligstabilitet og forlenger tiden i stabil bolig, sier forsker Heather Menzies Munthe-Kaas ved Folkehelseinstituttet.

– Individuell plan er trolig bedre enn ordinære tjenester når det gjelder å redusere antall personer som er uten fast bosted, fortsetter hun. I den systematiske oversikten sammenstilte forskerne resultater fra 43 randomiserte, kontrollerte studier.

Les mer: Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.