Kan alkoholinntak påvirke frisettingen fra depotpreparater? (RELIS)

Hva kan skje hvis depotpreparater svelges ned med alkohol slik som for eksempel vodka eller whisky? Det er neppe noen utbredt praksis, men enkelte kilder advarer om at dette kan føre til «dumping» av dosen.

Kan alkoholinntak påvirke frisettingen fra depotpreparater? (RELIS)
Legemidler skal som en hovedregel svelges med vann. Ill.foto: Colourbox
Publisert 03. oktober 2023 | Sist oppdatert 03. oktober 2023

Bakgrunnen for at RELIS har sett på denne problemstillingen var en henvendelse fra en farmasøyt som hadde fått et interaksjonsvarsel om dette for én type kalsiumantagonist men ikke for en annen, til tross for at begge finnes i depotformulering. Nedenfor følger en gjennomgang av det vi fant av litteratur på området.

Hovedbudskap

  • For enkelte depotpreparat advares det mot samtidig inntak av alkohol.
  • Alkoholindusert dose dumping (AIDD) kan oppstå dersom inntatt alkohol interagerer med hjelpestoffer i depotformuleringen og forstyrrer den kontrollerte frisettingen.
  • Risiko for AIDD for depotpreparatene på markedet i dag er trolig liten, og problemstillingen er primært relevant ved samtidig inntak av betydelig mengde sterk alkohol.
  • Hovedregelen er at legemidler skal svelges ned med vann.

Kilde: Nordmo E, Vorren S. Kan alkoholinntak påvirke frisettingen fra depotpreparater? Nor Farmaceut Tidsskr 2023; 131(5): 39-40.

Les hele artikkelen: Kan alkoholinntak påvirke frisettingen fra depotpreparater? (RELIS)