Kan vi hjelpe eldre som er redd for å falle? (Sykepleien Forskning)

Kognitiv atferdsterapi med eller uten treningsterapi til eldre personer fører trolig til mindre redsel for å falle, samt færre depresjonssymptomer.

Kan vi hjelpe eldre som er redd for å falle? (Sykepleien Forskning)
Kognitiv terapi kan hjelpe eldre som er redde for å falle. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 07. mai 2024 | Sist oppdatert 06. mai 2024

Therese Kristine Dalsbø og Lillebeth Larun

Last ned pdf

Men vi vet ikke om antallet fall påvirkes. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: «Hva er effekten av kognitiv atferdsterapi med eller uten treningsterapi hos eldre personer sammenliknet med vanlig praksis eller ‘narreterapi’?»

Resultatene viser at kognitiv atferdsterapi med eller uten treningsterapi

  • trolig gir noe mindre redsel for å falle, både på kort og lang sikt
  • muligens gir liten eller ingen forskjell i aktivitetsunngåelse
  • muligens gir noe reduksjon i symptomer på depresjon

Effekten på antallet fall er usikker.

Les hele artikkelen: Kan vi hjelpe eldre som er redd for å falle? (Sykepleien Forskning)