Ketaminassistert psykoterapi for depresjon (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer.

Ketaminassistert psykoterapi for depresjon (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Mange pasienter med depresjon opplever ikke vesentlig bedring ved tradisjonelle terapimetoder. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 11. april 2023 | Sist oppdatert 11. april 2023

Ivar F. Mølmen, Kristoffer A. A. Andersen, Lowan H. Stewart og Ingrid Castberg

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene i Norge (Folkehelseinstituttet, 2018). Antidepressiva og tradisjonell samtaleterapi er til hjelp for mange, men flere opplever ikke vesentlig bedring av tradisjonelle terapimetoder (Cuijpers et al., 2020). De siste ti årene har ketamin i stadig større grad blitt brukt i behandling av psykiske lidelser, inkludert depresjon (McInnes et al., 2022).

Awakn Clinics Oslo (tidligere Axon-klinikken) tilbyr ketaminbehandling til pasienter med behandlingsresistent depresjon. Bruk av ketamin utenom anestesi anses som «off label» eller utenfor godkjent preparatomtale, men behandlingen ble gjennomgått av Norsk psykiatrisk forening og deretter fastslått som faglig forsvarlig av Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2019. Over 200 pasienter har mottatt behandling på klinikken siden åpningen i 2018, og erfaringen vår så langt er at behandlingsformen er virksom og trygg for pasienter med depresjon og komorbide lidelser. I 2022 ble behandlingstilbudet utvidet fra å kun tilby ketaminbehandling til å tilby ketaminbehandling med psykoterapi. I slike forløp mottar klientene elleve timer psykoterapi over en periode på åtte uker, som inkluderer fire ketaminbehandlinger. Her ønsker vi å formidle generell kunnskap om ketaminassistert psykoterapi (KAP) og våre kliniske erfaringer med bruk av metoden, illustrert med et kasus: «Ola».

Les hele artikkelen: Ketaminassistert psykoterapi for depresjon (Tidsskrift for Norsk psykologforening)