Kompetansebroen har flere kurs for psykisk helse-feltet

Kompetansebroen har innhold om mange emner relevant for ansatte som jobber med psykisk helse og rus, både i kommuner og sykehus. 

Kompetansebroen har flere kurs for psykisk helse-feltet
Kompetansebroen formidler både teori og praktiske ferdigheter for deg som skal hjelpe andre. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. mai 2024 | Sist oppdatert 27. mai 2024

Legevakten har fått inn et barn med blåmerker. «Alle barn slår seg», sier foreldrene. Men er blåmerkene på pasienten av en slik type som barn får ved å falle og slå seg, eller skyldes de vold? 

Nå finnes det et e-læringskurs i vurdering av barnemishandling og omsorgssvikt, enkelt tilgjengelig på Kompetansebroen.no. Det er laget ved radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold, med kvalitetssikring fra andre instanser. Kurset har vært brukt ved flere helseforetak, politiutdanningen, skoler og politiets voldsavsnitt, ifølge fagutviklingskoordinator Carina Elisabeth Skantz.

Flere e-læringskurs og temaer

Kompetansebroen har en rekke e-læringskurs om emner innen psykisk helse og rus:

…og flere andre kurs som er relevante for deg som jobber i psykisk helse-feltet.

De ferskeste kursene handler om pakkeforløp (pasientforløp):

Under tema Geriatri finner du stoff om delirium, kognitiv svikt og eldres psykiske helse. Også temaene Sorgstøtte og Utviklingshemming inneholder nyttig stoff for deg som arbeider med psykisk helse.

Typiske brukere av Kompetansebroen er helsepersonell i kommunene og sykepleiestudenter. Det finnes en egen legeside. Nettstedet er mye brukt av praksiskonsulenter – leger som skal medvirke til god samhandling. 

Mer om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. De har ressurser innenfor mange områder, deriblant også psykisk helse, rus og utviklingshemming.

Kompetansebroen ble til etter at innføringen av samhandlingsreformen førte til at kommunene fikk ansvar for stadig sykere pasienter. Det ble behov for bedre samhandling, og overføring av kunnskap og ferdigheter fra sykehus til de ansatte i kommunene. Systematisk opplæring ble spesielt viktig. 

Kompetansebroen ble til på Ahus, og redaksjonsmedlemmene sitter i dag på Ahus, Sykehuset Innlandet, Gjøvik kommune og Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Østfold. I den sentrale redaksjonen på Ahus er det fire og en halv stillinger. I tillegg kommer de lokale redaksjonene. Formålet med Kompetansebroen er gjensidig og effektiv deling av kunnskap og ferdigheter  mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner og sykehus. 

Initiativ og krav til innhold

Initiativ til artikler og kurs på Kompetansebroen kommer fra flere hold: Helsedirektoratet, kommuner, ambulerende team og sykehusansatte. For eksempel kom initiativet til Nasjonal opplæring i koronavaksinering fra Helsedirektoratet.

Det er ofte et krav til filmene at man skal kunne se dem rett før man skal utføre en prosedyre. 

Kompetansebroen er mye brukt. Tjenesten har en podkast med over 100 000 nedlastninger, og filmene blir benyttet ofte. Kompetansebroen handler både om teori og praktiske ferdigheter. 

Relevante søkeord: Kompetansebroen, kompetanseutvikling, e-læringskurs, kurs, psykisk helse, sykepleie

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 22.03.2021.