KORUS.no – nytt samlet nettsted for arbeid med rus (NAPHA)

– Vi venter at tjenestene vil ha stor nytte av KORUS.no sitt arbeid med folkehelse, forebygging, kartlegging og behandling på rusfeltet, sier direktør i Helsedirektoratets avdeling for tilskudd. Nettstedet er lansert 22.juni.

KORUS.no – nytt samlet nettsted for arbeid med rus (NAPHA)
KORUS.no omhandler rus i vid forstand: alkohol, narkotika, gaming og pengespill. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 26. september 2023 | Sist oppdatert 25. september 2023

Av Ragnhild Krogvig Karlsen

Elise Husum, direktør i avdeling tilskudd i Helsedirektoratet, er med på lanseringen, og tror KORUS.no vil bli et nyttig verktøy for tjenestene.

– Vi er svært glade for at de regionale kompetansesentrene på rusfeltet nå har samlet aktuelle saker, oppdatert faglig informasjon og ulike verktøy på et felles nettsted, sier hun til KORUS.no.

Nettstedet er utviklet av sju regionale sentre i fellesskap.

Slik kan du bruke KORUS.no

KORUS.no er både for deg som vet akkurat hva slags hjelp du har behov for og deg som besøker nettstedet for første gang. Nettstedet har egne seksjoner med verktøy, tips og råd innenfor KORUS’ fagområder. Du finner kunnskap om rusarbeid i ulike livsfaser og situasjoner og om folkehelse og forebygging. Du finner også kunnskap om pengespill og gaming og arbeid som pårørende, arbeid med eldre og rus, gravide og mye mer.

Vet du hvilket verktøy du er på jakt etter, kan du klikke deg direkte inn på «Verktøy og kartlegging» og lese mer om for eksempel motiverende samtale. Finn konferansen eller kurset, seminaret eller nettverket du har behov for, ved å sortere på region, tema, kurstype, eller gjør et frisøk, eller ta kontakt for skredderstydde tilbud. Du kan også søke etter ansatte og på region, arbeidsområde eller frisøk på nettsidene.

Les hele saken: KORUS.no – nytt samlet nettsted for arbeid med rus (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)