Kraftig økning i antall tvangsinnleggelser (Dagens Medisin)

Fra 2016 til 2022 økte antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern med 17 prosent. Samtidig øker antall klager og flere tar vedtaket om tvang til domstolene.

Kraftig økning i antall tvangsinnleggelser (Dagens Medisin)
Det var 17 prosent flere tvangsinnleggelser i 2022 enn i 2016. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 16. januar 2024 | Sist oppdatert 15. januar 2024

Det er Helsedirektoratets rapport «Kontroll av tvangsbruk 2022» som viser arbeidet til kontrollkommisjonene knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern i perioden 2016-2022, som ble lagt fram torsdag.

– I 2022 ble 6700 pasienter tvangsinnlagt til sammen 9400 ganger. Dette innebærer 17 prosent flere tvangsinnleggelser i 2022 enn i 2016. Dette er en økning på 10 prosent utover veksten i befolkningen i samme periode, sier divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Samtidig viser rapporten en økning i antall klager på vedtak om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. I fjor fikk kontrollkommisjonene 3065 klager på vedtak, en økning på 8 prosent fra året før.

Også antallet søksmål etter vedtak om tvungen observasjon øker og i fjor ble det sendt inn 477 slike søksmål domstolene, mot 369 i 2021. I fjor avsa tingrettene dom i 189 saken om prøving av vedtak.

Kilde: Dagens Medisin/NTB Kraftig økning i antall tvangsinnleggelser (Dagens medisin)