Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien (FHI)

Andelen jenter med spiseforstyrrelsesdiagnoser har økt kraftig under pandemien. Det viser en kohortstudie publisert i tidsskriftet JAMA Network Open gjort av forskere ved Folkehelseinstituttet.

Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien (FHI)
I studien er norske barn og ungdommer fulgt fra januar 2019 til desember 2021. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 22. november 2022 | Sist oppdatert 22. november 2022

Artikkelen Eating Disorder Diagnoses in Children and Adolescents in Norway Before vs During the COVID-19 Pandemic.

Siden høsten 2020 har klinikere i psykisk helsevern for barn og unge meldt om økt pågang av pasienter med spiseforstyrrelser. En ny studie fra Folkehelseinstituttet bekrefter at økningen har vært betydelig. Studien er basert på norske helseregistre.

I studien er norske barn og ungdommer (pandemisk kohort) fulgt fra januar 2019 til desember 2021. For å sammenligne med trendene før pandemien fulgte man en tilsvarende kontrollgruppe (prepandemisk kohort) fra januar 2017 til desember 2019. Aldersspennet var fra seks til seksten år, og de to gruppene var omtrent like store – henholdsvis 348 187 og 353 848 deltakere.

Antallet gutter med spiseforstyrrelsesdiagnose var lavt, så derfor valgte man å kun presentere tallene for jentene.

I pandemi-kohorten var det en økning i antall jenter med spiseforstyrrelser etter at pandemien begynte. Noe av økningen forklares av at tidsperioden etter pandemiens start var noe lenger enn tidsperioden før pandemien. Dessuten er det naturlig med en viss økning over tid, fordi jentene ble eldre.

Betydelig større økning i pandemi-kohorten

– Når vi sammenligner pandemi-kohorten med kontrollgruppen ser vi imidlertid en betydelig større økning i pandemi-kohorten, sier forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet. Han er førsteforfatter på studien. I spesialisthelsetjenesten er andelen med spiseforstyrrelser doblet blant jenter i alderen 13-16 år, sier Surén.

Blant jenter i aldersgruppen 6-12 år er andelen nær tredoblet, men fra et mye lavere utgangsnivå. – Blant jenter i alderen 13-16 år var 1,5 % (1 av 67) registrert med spiseforstyrrelsesdiagnose i spesialisthelsetjenesten i perioden etter pandemien. Dette er såpass store tall at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem i denne befolkningsgruppen, fortsetter Surén.

Les hele saken: Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien (FHI)