Krevende å være ung pårørende (Helsedirektoratet)

18 prosent av unge mellom 16 og 25 år er pårørende til noen med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet. Unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere en ungdom generelt.

Krevende å være ung pårørende (Helsedirektoratet)
foreldre med tenåringsgutt Mange unge pårørende opplever stress og dårlig samvittighet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 16. mai 2023 | Sist oppdatert 16. mai 2023

De største negative konsekvensene er sosiale forhold, og unge pårørende opplever mye stress og dårlig samvittighet. De vurderer sjansene sine til å få et godt og lykkelig liv som dårligere enn ungdom flest.

Dette er noen av funnene i Nasjonal pårørendeundersøkelse 2022, som publiseres av Helsedirektoratet i dag (19. april, Red. anm.).Rapporten skal bidra til mer innsikt i og kunnskap om hvordan unge pårørende lever livene sine, hvordan de opplever sin situasjon og hvilke behov de har.

Noen av de problemstillingene som belyses i rapporten er:

  • Hvordan håndterer og balanserer unge pårørende sin rolle i spagat mellom ansvar og frihet, mellom forpliktelse til familien og utvikling av selvstendighet?
  • Hva slags omsorgsansvar har unge pårørende og hvordan opplever de sin rolle?
  • Hvordan påvirker pårørenderollen livskvalitet og psykisk helse?
  • Hvilke tiltak kan bidra til at unge pårørende kan leve gode liv, oppleve livskvalitet og hva kan forebygge utenforskap?

Les hele saken: Krevende å være ung pårørende (Helsedirektoratet)