Kunnskapsressurser om migrasjonshelse

For deg som er interessert i emnet migrasjonshelse – her er et utvalg kilder og ressurser som du finner ved hjelp av Helsebiblioteket.no. Migrasjonshelse omfatter både fysisk og psykisk helse. Denne artikkelen benytter samtidig dette emnet til å gi en grundig beskrivelse av hvordan du mer generelt kan finne informasjon på Helsebiblioteket.

Kunnskapsressurser om migrasjonshelse
Migrasjonshelse er et generelt og sammensatt tema som det ikke er så enkelt å finne informasjon om. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 20. april 2021 | Sist oppdatert 12. januar 2024

Av Runar Eggen

Start øverst i kunnskapspyramiden

Innenfor kunnskapsbasert praksis er det en god regel å starte øverst i kunnskapspyramiden, altså med oppslagsverk og retningslinjer. Kunnskapspyramiden er beskrevet i en kort, generell video.

Ettersom temaet migrasjonshelse er ganske generelt, kan det være nyttig å starte med å gjøre et søk i Helsebibliotekets søkemotor først. Denne søker blant annet i retningslinjer og Helsebibliotekets oppslagsverk samtidig.

Helsebibliotekets søkemotor

Søker du enkelt, vil søkemotoren vanligvis oversette søket ditt til engelsk, slik at du også får svar fra de engelske oppslagsverkene. Søkemotoren rangerer nøyaktige treff først, deretter delvise treff og til slutt oversatte treff. Men du kan velge oppslagsverkene UpToDate eller BMJ Best Practice ved å klikke på dem i venstremenyen.

Du finner søkefeltet øverst på alle Helsebibliotekets sider. Gjør du et søk på migrasjonshelse, ser du at du først og fremst får treff i nettstedene fhi.no, helsedirektoratet.no og helsebiblioteket.no.

I søkemotoren finner du FHIs Migrasjonshelse i FHI   og Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse. Fra Helsedirektoratet finner du veilederen Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, samt rapporten Migrasjon og helse – Utfordringer og utviklingstrekk.

Psykisk helse hos innvandrere og flyktninger er dekket på sidene https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/flyktninger-og-innvandrere.

Helsebibliotekets søkemotor har ei ordbok som oversetter mellom ordene migrasjonshelse, migranthelse, flyktinghelse, flyktningehelse og innvandrerhelse. I skrivende stund oversetter den ikke disse ordene til engelsk.

I de engelskspråklige oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate fikk vi ikke treff da vi søkte på migrasjonshelse. Men prøver vi å søke på refugee health eller immigrant health, dukker det opp relevante emner som Medical screening of adult immigrants and refugees. Andre søkeord som fører fram på engelsk i søkemotoren er health equity, cultural og cross-cultural.

Også enkelte norske rapporter er lettest søkbare på engelsk, som for eksempel The Oslo Immigrant Health Profile eller innvandrerkapittelet i Folkehelserapporten: Helse i innvandrerbefolkningen

Gjennom søkemotoren finner du også relevante artikler om eldre innvandrere.

Statistikk over smittsomme sykdommer

FHI har laget et statistikkverktøy der alle enkelt kan hente ut grafer om spredning av smittsomme sykdommer. Dette er et særdeles nyttig verktøy for den som planlegger smittevern, men også for den generelt interesserte helsearbeider eller journalist. Verktøyet er spesielt aktuelt nå i koronapandemiens tid. Det er flere smittsomme sykdommer som kan være interessante i forbindelse med innvandring, for eksempel tuberkulose.

Covid-19

Enkelte innvandrergrupper har vært spesielt hardt rammet av koronapandemien. Gjennom Helsebibliotekets søkemotor finner du relevante artikler om innvandrere og covid

Sidene om covid-19 hos FHI og Helsedirektoratet har også informasjon om innvandrere og utbredelse av covid-19.

Kompetansebroen har et relevant e-læringskurs: Hva skjer her? Om kommunikasjon med innvandrerpasienter

Innvandrere, helse og diskriminering

Innvandrere, helse og diskriminering er dekket i denne åpent tilgjengelige artikkelen:

Perceived discrimination, health and mental health among immigrants in Norway: the role of moderating factors

Kompetansebroen har en del nyttige ressurser om flyktninger.

For den som vil sette seg grundig inn i feltet, kan vi anbefale boka Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar Den er tilgjengelig på en rekke av landets bibliotek.

Relevante søkeord: migrasjonshelse, migranthelse, flyktninghelse, flyktningehelse, flyktninger, innvandrere, psykisk helse, covid-19

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere, eller gå til siste nummer av PsykNytt.