Legemiddelverket lanserer nye nettsider (Legemiddelverket)

De nye nettsidene har bedre design og navigasjon, bedre søkefunksjon, mulighet for e-postvarsel og bedre løsning for engelsk innhold og informasjon om legemiddelmangel.

Legemiddelverket lanserer nye nettsider (Legemiddelverket)
De nye sidene er enkle å navigere i og er godt tilpasset mobilskjermer.
Publisert 31. oktober 2023 | Sist oppdatert 01. november 2023

De nye sidene vil være tilnærmet lik de gamle når det gjelder innholdsstruktur og sideadresser. Andre nettsteder må oppdatere eventuelle lenker til dokumenter på legemiddelverket.no.

Vi har innført bedre løsning for å vise informasjon om legemiddelmangel, både på den faste mangeloversikten og i nyheter om ulike mangelsituasjoner. Dette blir faset inn gradvis i takt med at vi saksbehandler nye og oppdaterte meldinger om legemiddelmangel.

Vi gjeninnfører en mye etterspurt funksjonalitet blant profesjonelle brukere, nemlig mulighet for å e-postvarsel om nye og oppdaterte sider. Dette vil fremover være et supplement til ukentlige nyhetsbrev.

Vi har også fått på plass bedre løsning for visning av engelsk informasjon, slik at du kan bytte til engelsk versjon av den siden du står på – gitt at informasjonen finnes på engelsk. Den engelske innholdsstrukturen vil så langt det er mulig speile den norske strukturen.

Kilde: Legemiddelverket lanserer nye nettsider (Legemiddelverket)

Relevante søkeord: Legemiddelverket, Direktoratet for medisinske produkter, DMP