Les gratis i BMJ: Atferdstiltak ga mer seksuelt overført smitte

I BMJ kunne man nylig lese om et atferdstiltak som fikk motsatt effekt av hva forskerne antok. Ved å sende en serie av tekstmeldinger til ungdom i alderen 16-24 år, var håpet å redusere antallet reinfeksjoner med gonoré og syfilis.

Les gratis i BMJ: Atferdstiltak ga mer seksuelt overført smitte
Forskerne ønsket blant annet å påvirke ungdommene til å bruke kondom. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. mars 2023 | Sist oppdatert 14. mars 2023

Les hele artikkelen her:

Effectiveness of a behavioural intervention delivered by text on sexually transmitted reinfections (BMJ)

Det motsatte skjedde. Etter ett år var det en liten økning i reinfeksjoner i tiltaksgruppen i forhold til i kontrollgruppen.

Tre armer, alle med kontrollgrupper

Forsøket hadde tre armer:

  1. SMS-er for bedret seksuell atferd
  2. SMS-er for bedret trafikkatferd
  3. SMS-er for mindre partnervold

Alle tre armene hadde en kontrollgruppe som bare fikk en SMS om å endre epostadresse eller postadresse. Deltakerne var i alderen 16-24, hadde gonoré eller syfilis eller hadde startet behandling for gonoré eller syfilis de siste to ukene. Deltakerne ble rekruttert fra klinikker for seksuell helse i Storbritannia.

Mange SMSer

De 3123 deltakere som ble tildelt intervensjonen, mottok en rekke tekstmeldinger for å forbedre seksuell adferd: fire tekstmeldinger daglig på dag 1 til 3, en eller to daglig på dag 4 til 28, to eller tre ukentlig i måned 2, og 2 til 5 månedlig i månedene 3 til 12. 3125 kontrolldeltakere mottok en månedlig tekstmelding i ett år der de ble bedt om å endre postadresse eller e-postadresse.

Det ble antatt at intervensjonen ville redusere risikoen for reinfeksjon av klamydia og gonoré etter ett år ved at deltakerne gjorde minst ett av følgende:

  • varslet partner etter én måned
  • brukte kondom og testet seg for seksuelt overførbare infeksjoner før ubeskyttet sex med ny partner

Helsepersonell og vurderere var blindet for allokeringen. Metoden som ble brukt, var parallell-gruppe randomisert, kontrollert studie.

Overraskende funn

Blant deltakerne som fikk smser om bedret trafikkatferd eller mindre partnervold, var det nesten ingen forskjell mellom tiltaksgruppe og kontrollgruppe. Men blant dem som fikk smser om bedret seksualatferd, var det kun 20 prosent i tiltaksgruppen som bedret atferden sin, mot 22 prosent i kontrollgruppen.

Konklusjon

Intervensjonen reduserte ikke klamydia- og gonoré-reinfeksjoner etter ett år hos personer i alderen 16-24 år. Flere reinfeksjoner skjedde i intervensjonsgruppen. Resultatene understreker behovet for streng evaluering av helsekommunikasjonstiltak, mener forskerne.

Du kan lese hele artikkelen her:

Effectiveness of a behavioural intervention delivered by text on sexually transmitted

reinfections (BMJ)

BMJs forskningsartikler fritt tilgjengelige

Nyere forskningsartikler i BMJ publiseres som open access, det vil si at de er gratis for alle å lese. Du finner dem lett på BMJs sider ved å klikke på Research og deretter på Research articles.