Les hva oppslagsverkene skriver om behandling av ruslidelser

De store internasjonale oppslagsverkene har egne kapitler om behandling av rusavhengighet, men det finnes også et norsk oppslagsverk som i sin helhet er viet rusproblematikk.

Les hva oppslagsverkene skriver om behandling av ruslidelser
Faktaomrus.no er et norsk oppslagsverk om rusmidler og rusmisbruk. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. november 2023 | Sist oppdatert 06. november 2023

faktaomrus.no finner du utfyllende informasjon om de vanligste rusmidlene og behandling av avhengighet. Det er egne, omfattende kapitler om alkohol, amfetamin og metamfetamin, anabole steroider, benzodiazepiner, cannabis, gammahydroksybutyrat, MDMA (extasy), metadon og buprenorfin, metanol, nye psykoaktive stoffer, opioider og syntetisk cannabis.

Informasjonen presenteres både i tekstformat på nettsiden og i pdf-er som kan lastes ned og skrives ut. Faktaomrus gis ut av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved OUS.

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har egne kapitler om:

Alle disse kapitlene er samlet under Psychiatry.

UpToDate

UpToDate er Helsebibliotekets mest omfattende oppslagsverk. Der finner du rusavhengighetsproblematikk og overdosebehandling ved å søke på Substance use disorder.

Relevante søkeord: rusavhengighet, alkohol, narkotika, overdose, rusproblem, rusmisbruk