Manglende kunnskap om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke (Helsedirektoratet)

Det er usikkert om effekten av tvangsbehandling med antipsykotika er forskjellig fra effekten av frivillig behandling, når psykosesymptomer, reinnleggelse og psykososial fungering vurderes.
Manglende kunnskap om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke (Helsedirektoratet)
Det er vanskelig å gjøre store, gode studier om emnet. Ill.foto: MostPhoto.com.
Publisert 01.juni.2021 | Sist oppdatert 08.november.2022

Det viser en systematisk oversikt gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet ønsket å undersøke hva som finnes av forskning om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke (tvangsbehandling), sammenlignet med frivillig behandling med antipsykotika hos personer over 16 år med psykoselidelser.

Kunnskapsgrunnlaget for legemidler med antipsykotisk effekt er i hovedsak basert på studier hvor pasientene mottar disse legemidlene frivillig.

Lite forskning

I rapporten beskriver Folkehelseinstituttet at de ut fra et uttømmende litteratursøk med sikkerhet kan si at det finnes svært lite forskning om effekt av antipsykotika ved frivillig behandling sammenliknet med tvangsbehandling.

En betydelig forskningsinnsats hadde vært nødvendig for å kunne svare på problemstillingen, men større randomiserte studier vil ikke  være mulig på grunn av store forskningsetiske, metodiske og medisinske utfordringer.

Les mer: Manglende kunnskap om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke (Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.