Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn (RELIS)

Seksuelle dysfunksjoner som følge av antidepressiva, antipsykotika eller andre legemidler er velkjente bivirkninger. Erektil dysfunksjon, redusert libido eller manglende orgasme er ofte tabubelagte tilstander. Penispriapisme er lett synlig, mens klitorispriapisme ikke er like åpenbar. Medikamentindusert seksuell dysfunksjon kan skyldes flere legemidler og bør vurderes uavhengig av kjønn.

Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn (RELIS)
Legemidler kan være årsak til erektil dysfunksjon hos menn og seksuell dysfunksjon hos kvinner. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. februar 2023 | Sist oppdatert 07. februar 2023

Medikamentinduserte patofysiologiske tilstander

Grunnleggende anatomiske strukturer, sentrale og perifere nevrologiske impulser og molekylære signalveier i klitoris og penis påvirkes av flere legemidler. Penis ligner klitoris både anatomisk og fysiologisk og har samme erektile vevstrukturer. Utviklingsmessig fremstår penis som en modifikasjon av klitoris fra tuberkelanleggene i embryoet frem til et ferdig utviklet foster med mannlige kjønnsorgan. Frem til uke ni er de ytre kjønnsorgan-anleggene identiske hos gutter og jentefostre.

Det er også de samme nevrologisk og molekylære signalveiene for tumescens (oppsvulming) i de erektile vevstrukturene hos menn og kvinner. Således virker også medikamentinduserte bivirkninger likt i de samme vevsstrukturene selv om bivirkningene fremstår anatomisk forskjellig. Acetylkolin og NO fører til vasodilatasjon og tumescens (oppsvulming) i begge organer. Noradrenalin hemmer tumescens ved å binde seg til alfa-1-reseptorer i glatt muskulatur i kar som fører til konstriksjon. I en patofysiologisk sammenheng med tanke på medikamenter er det ikke vesentlig om tumescens eller mangel på sådan foreligger i klitoris eller i penis.

Les hele artikkelen: Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn (RELIS)