Meir tid på sosiale medium gav litt meir depresjon, åtferdsproblem og drikking (FHI)

Publiseringsdato 01.10.2019
Dersom vanleg norsk ungdom aukar bruken av sosiale medium med tre timar per dag, vil det berre føre til ein liten auke i depresjon, åtferdsproblem og alkoholbruk. Det viser ein studie frå Folkehelseinstituttet.  
tenåringer som tar selfie

Det er liten samanheng mellom bruk av sosiale media og psykiske problem. Ill.foto: Colourbox.

 

– Funna våre tilseier at foreldre i liten grad treng å bekymre seg for at ungdommane deira vil bli deprimerte av å bruke sosiale medium, seier Geir Scott Brunborg, forskar ved Folkehelseinstituttet.

– Ein kunne tenke seg at ungdom vart deprimerte av å samanlikne seg med andre på sosiale medium. Eller vart deprimerte av for lite kontakt med venner ansikt-til-ansikt. Men studien vår fann at samanhengen var svak, seier Brunborg.

Les meir: Meir tid på sosiale medium gav litt meir depresjon, åtferdsproblem og drikking (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Relevante søkeord: sosiale medier, ungdom, depresjon

Les mer om adhd, barn og ungdom, depresjon og mani og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.