Metaanalyse: Fysisk aktivitet assosiert med lavere risiko for depresjon

Anerkjente JAMA Psychiatry publiserte nylig en systematisk oversikt som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og redusert risiko for fysisk aktivitet. Studien er fritt tilgjengelig og kan leses her.

Metaanalyse: Fysisk aktivitet assosiert med lavere risiko for depresjon
Også mindre mengder trening kan gi betydelige gevinster for mental helse. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. februar 2023 | Sist oppdatert 28. februar 2023

Målet med studien var å finne ut om risiko for depresjon er avhengig av treningsmengden, altså om det er et dose-responsforhold. Forskerne gikk gjennom publiserte, prospektive studier av trening og depresjonsrisiko hos voksne. I prospektive studier følges deltakerne fremover i tid.

Omfattende søk og mange deltakere

Forskerne gikk gjennom databasene PubMed, SCOPUS, Web of Science og PsycINFO. De inkluderte studier som omhandlet fysisk aktivitet på flere intensitetsnivåer, der deltakerne ble fulgt i minst tre år. 15 studier med 191 130 deltakere og 2 110 588 personår ble inkludert.

Depresjon viktigste utfallsmål

Depresjon var det viktigste utfallsmålet i de inkluderte studiene. Depresjon ble registrert på flere måter, blant annet ved:

  • deltakerne rapporterte selv at de hadde fått diagnosen alvorlig depressiv lidelse av en lege
  • registerdata
  • deltakerne oppfylte kravene til depresjonsdiagnose i diagnostiske intervjuer
  • deltakerne hadde depresjonssymptomer over cutoff-verdi for et screeninginstrument

Trening er nyttig også i små doser

Anbefalt treningsmengde tilsvarte 2,5 timer rask gange ukentlig. De som hadde treningsmengder på halvparten av den anbefalte mengden, hadde 18 prosent lavere risiko for depresjon enn dem som ikke trente, mens de som oppfylte anbefalt treningsmengde, hadde 25 prosent lavere risiko.

Denne systematiske oversikten og metaanalysen viser altså betydelige mentale helsegevinster ved å være fysisk aktiv, selv på nivåer under folkehelseanbefalingene. Helsepersonell bør derfor oppmuntre til økt fysisk aktivitet for å forbedre mental helse, mener forfatterne.

Les hele artikkelen: Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-analysis (JAMA Psychiatry)

JAMA Psychiatry har publisert en rekke forskningsartikler som open access. Du finner dem enkelt i Pubmed.

Aktuelle søkeord: trening, fysisk aktivitet, depresjon