Metaanalyse: Små, men tydelige effekter av mindfulness-apper ved depresjon og angst

En metaanalyse basert på 45 randomiserte, kontrollerte forsøk med mindfulness-apper for depresjon og angst tyder på at appene kan gi små symptomforbedringer i forhold til kontroller. Effekten av appene var ikke signifikant forskjellig fra annen aktiv terapi.

Metaanalyse: Små, men tydelige effekter av mindfulness-apper ved depresjon og angst
Publisert 27. februar 2024 | Sist oppdatert 27. februar 2024

Mindfulness-apper har blitt populære verktøy for å håndtere symptomer på depresjon og angst. De utgjør et billig, raskt og lett tilgjengelig tilbud for å behandle depresjons- og angstsymptomer.

I tiden etter publiseringen av tidligere metaanalyser som evaluerer effektiviteten av mindfulness-apper for depresjons- og angstsymptomer, har over 20 randomiserte kontrollerte studier (RCTer) blitt utført. Det var derfor behov for en oppdatert metaanalyse som kvantifiserer effekten av mindfulness-apper på angst og depresjon.

Funn

Metaanalyser av effektene ble utført på 45 RCT-er. Små, signifikante effektstørrelser ble funnet for symptomer på depresjon og angst, til fordel for mindfulness-apper fremfor kontrollgrupper.

Effektene kunne ikke forklares av symptomforverring hos de deltakerne som ble tildelt kontrollgrupper. Effektene forble stabile når analysene ble begrenset til RCTer med lavere risiko for skjevhet (bias) og med et høyere antall deltakere. Ett forsøk der deltakerne ble tilbudt penger ga større effekter på depresjon.

Økende dokumentasjon tyder på at mindfulness-apper hurtig kan redusere symptomer på depresjon og angst, selv om studier av høyere kvalitet med lengre oppfølging er nødvendig.

Les hele artikkelen: The efficacy of mindfulness apps on symptoms of depression and anxiety: An updated meta-analysis of randomized controlled trials (Clinical Psychological Review)

Tidsskriftet

Clinical Psychological Review er et delvis open access-tidsskrift med høy impact factor.