Metaanalyse: Utbrente leger gir dårligere pasientbehandling

BMJ publiserte nylig en metaanalyse om sammenhengen mellom utbrenthet hos leger, engasjement for karrieren og kvaliteten på pasientbehandlingen. Nytt i denne studien er sammenhengen mellom utbrenthet og karriereengasjement hos leger.

Metaanalyse: Utbrente leger gir dårligere pasientbehandling
Allmennleger og leger over 50 år var minst plaget med utbrenthet i en internasjonal studie. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. mars 2023 | Sist oppdatert 07. mars 2023

Artikkelen er fritt tilgjengelig: Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care (BMJ)

Utbrenthet har tre nøkkeldimensjoner:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Depersonalisering
 • Følelse av redusert personlig prestasjon

Leger med utbrenthet rapporterer ofte om dårlig balanse mellom arbeid og privatliv og misnøye med karrieren. Nytt i denne studien er sammenhengen mellom utbrenthet og karriereengasjement hos leger. Dette har vært oversett i tidligere systematiske oversikter.

Forskerne søkte i databasene Medline, PsycINFO, Embase og CINAHL. Studier fra databasestart til mai 2021 ble inkludert i søket.

Inklusjonskriterier

Observasjonsstudier som vurderer sammenhengen mellom legeutbrenthet og kvalitet på pasientbehandlingen ble inkludert i metaanalysen.

Som utbrenthet ble regnet:

 • Følelse av overveldende emosjonell utmattelse
 • Følelse av kynisme og løsrivelse fra jobb definert som avpersonalisering
 • Følelse av ineffektivitet og liten personlig prestasjon
 • Lite karriereengasjement (jobbtilfredshet, karrierevalganger,  karriereutvikling og produktivitetstap

Kvalitet på pasientbehandling ble målt ved:

 • Pasientsikkerhetshendelser
 • Lav profesjonalitet
 • Pasienttilfredshet

170 observasjonsstudier av 239 246 leger ble inkludert i metaanalysen.

Mange forhold påvirkes av utbrenthet

Metaanalysen viste:

 • Utbrenthet hos leger var assosiert med stor reduksjon i jobbtilfredshet
 • Utbrente leger angret oftere på karrierevalg
 • Utbrente leger rapporterte en liten, men signifikant reduksjon i produktivitet
 • To studier konkluderte med at utbrenthet påvirket karriereutviklingen
 • Pasientsikkerheten ble redusert ved utbrenthet
 • Lav profesjonalitet var mer sannsynlig blant utbrente leger
 • Pasienttilfredsheten var lavere hvis legen var utbrent

Sykehusmiljøer og akuttmedisin utsatt

Utbrenthet og dårligere jobbtilfredshet var størst:

 • I sykehusmiljøer
 • Blant leger i alderen 31-50 år
 • I akuttmedisin og intensivbehandling

Noen grupper kom bedre ut av det enn andre:

 • Utbrenthet var lavest hos allmennleger
 • Sammenhengen mellom utbrenthet og lav profesjonalitet var minst blant leger som var eldre enn 50 år

Pasientsikkerhet og profesjonalitet

Utbrenthet og pasientsikkerhetshendelser var mest utbredt hos leger i alderen 20-30 år og hos leger som jobbet i akuttmedisin. Sammenhengen mellom utbrenthet og lav profesjonalitet var minst hos leger eldre enn 50 år og størst hos leger som fortsatt var under utdanning eller spesialisering, samt hos dem som jobbet på sykehus, spesielt innenfor akuttmedisin.

Konklusjoner

Denne metaanalysen gir ifølge forfatterne overbevisende dokumentasjon på at legeutbrenthet er assosiert med dårlig funksjon og bærekraft i helseorganisasjoner. Dette først og fremst ved å bidra til en “frakobling” fra karrieren og økt turnover for leger, og sekundært ved å redusere kvaliteten på pasientbehandlingen. Helseorganisasjoner bør investere mer tid og krefter på å implementere evidensbaserte strategier for å redusere legeutbrenthet på tvers av spesialiteter, og spesielt i akuttmedisin og for leger under opplæring eller spesialisering, skriver forfatterne.

Utbrenthet hos helsepersonell var assosiert med pasientbehandling av lavere kvalitet i en nylig systematisk oversikt. Det ble imidlertid ikke gitt noen samlede beregninger av sammenhengene fordi studiene var svært forskjellige.

BMJs forskningsartikler fritt tilgjengelige

Nyere forskningsartikler i BMJ publiseres som open access, det vil si at de er gratis for alle å lese. Du finner dem lett på BMJs sider ved å klikke på Research og deretter på Research articles.

Du finner også en god artikkel om utbrenthet i Store Medisinske Leksikon.


Relevante søkeord: utbrenthet, leger, allmennmedisin, sykehusleger, karriere