Metaforer som redskap i psykoterapi (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Bruk av metaforer kan fremme gode terapiprosesser. Men metaforene har ulike roller avhengig av terapiform.

Metaforer som redskap i psykoterapi (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Å uttrykke seg i metaforer kan være et første steg mot å beskrive og erkjenne sårbarhet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 06. juni 2023 | Sist oppdatert 06. juni 2023

Julie Horgen Evensen, Anders Malkomsen og Jan Ivar Røssberg

Metaforer kan være et nyttig verktøy for å hjelpe pasienter å finne et språk for opplevelsene sine (McMullen, 2008). Å uttrykke seg i metaforer kan være et første steg mot å beskrive og erkjenne sårbarhet. I utkanten av bevisstheten former pasienten kanskje et spørsmål: Hvis jeg baker opplevelsen inn i dette språklige bildet, kan jeg kanskje bli forstått? Pasienten i dialogen under beskriver en indre smerte, «en isende klump», som han helst vil unngå å kjenne på, og som er vanskelig å uttrykke med ord, men som likevel kan gis en form – som metafor.

Pasienten: Det kjennes ut som en isende klump av smerte som aldri vil smelte.

Terapeuten: En iskald klump som nesten svir av kulde. Som om den skal være der for alltid.

Pasienten: Ja.

Terapeuten: En opplevelse av noe som ikke får lov å være der, noe som nesten har vært litt farlig, og må holdes fast i en isklump.

Pasienten: Ja, det passer. Det kjennes ut som en energi som har vært nedfrosset. Og så kjennes det ut som det begynner å tine. Det kjennes ut som det er litt farlig. Men også viktig. (Stiegler, 2020, s. 207)

Hva er en metafor?

En metafor er et ord eller uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Ordet metafor stammer fra greske meta ‘over’ og phérein ‘føre’ (Grue, 2019) og betyr rent bokstavelig «overføring» eller «overføre».

Tidligere har man antatt at metaforer er rene språklige fenomener og bare har funksjon som språklig pynt. Lingvisten Georg Lakoff og filosofen Mark Johnson (1980) mener derimot at metaforer ikke passivt refererer til ting eller relasjoner i den fysiske verden. Metaforer er heller uttrykk for kreative mentale konsepter som er basert på både personlig forståelse og på kroppslig og sosial erfaring. I boka Metaphors We Live By beskriver de hvordan vi strukturerer og forstår omgivelsene gjennom metaforer. I henhold til The Conceptual Metaphor Theory (CMT) danner metaforer fundamentet for tankene våre, og kan avsløre hvordan vi opplever og forstår verden (Lakoff & Johnson, 1980). For eksempel vil metaforer som «motstanderen sablet ned hvert eneste svake punkt i argumentene hans» om en politisk debatt antyde at vi ser diskusjonen mer som krigføring enn et løsningsfokusert samarbeid. Å uttrykke seg i metaforer kan være et første steg mot å beskrive og erkjenne sårbarhet

Psykoterapi beskrives også ofte gjennom konfliktmetaforer. Freud brukte for eksempel krigsmetaforer når han beskrev det psykoterapeutiske arbeidet: «Pasienten tar frem fortidens rustning, våpen han bruker til å forsvare seg mot fremskritt i behandlingen, våpen vi må vriste fra ham, ett etter ett» (Berlin & Engel, 1991, vår oversettelse). Om vi leser Freuds krigsmetaforer med CMT som kontekst, antyder kanskje Freuds metaforbruk et syn på psykisk lidelse som noe terapeuten skal overvinne, en kamp der terapeuten er strategen som vet best?

Les hele artikkelen: Metaforer som redskap i psykoterapi (Tidsskrift for Norsk psykologforening)