Mindre bruk av distriktspsykiatriske sentre blant innvandrerkvinner (FHI)

Innvandrere, spesielt kvinner, bruker i mindre grad distriktspsykiatriske sentre enn flertallet av befolkningen. Det viser et forskningsprosjekt ved FHI.

Mindre bruk av distriktspsykiatriske sentre blant innvandrerkvinner (FHI)
Innvandrere hadde i gjennomsnitt halvparten så stor sjanse for å bruke DPS som majoritetskvinner. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 16. april 2024 | Sist oppdatert 16. april 2024

– I tidligere studier har innvandrere rapportert dårligere psykisk helse enn flertallet av befolkningen. Derfor er det vanskelig å tro at innvandrere bruker distrikspsykiatriske sentre mindre kun fordi de har mindre behov for sentrenes tjenester, sier Melanie Straiton, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Straiton tror forskjellene kan skyldes at innvandrerkvinner både opplever større barrierer for å søke hjelp, og for å få tilgang til distriktspsykiatriske sentre (DPS) ved behov.

Bruken varierte etter landbakgrunn

Over en femårsperiode undersøkte prosjektet DPS-bruk blant kvinner med innvandrerbakgrunn.

– Både innvandrere og etterkommere av innvandrere hadde omtrent halvparten så stor sjanse for å bruke DPS som majoritetskvinner, sier Straiton.

Bruken varierte etter hvilket land kvinnene kom fra. Innvandrerkvinner fra Øst-Europa, EU-land og Øst-/Sørøst-Asia hadde den laveste bruken. Innvandrerkvinner fra Midtøsten hadde en bruk som var nærmere, men fortsatt lavere enn, majoritetskvinner (se figur 1).

Les hele saken: Mindre bruk av distriktspsykiatriske sentre blant innvandrerkvinner (FHI)