Mobbing skader helsa (rop.no)

Publiseringsdato 28.02.2017
Mobbing skader helsa (rop.no)
Familierelasjoner, godt skolemiljø og sosial støtte fra jevnaldrende kan redusere konsekvenser av mobbing. Ill.foto: Colourbox.
Å bli mobbet kan føre til et utall helseproblemer og sosiale vansker, viser en ny kunnskapsoppsummering fra Helsedirektoratet. 

Frøy Lode Wiig

Mobbing er dårlig for alt, fastslår en ny kunnskapsoppsummering fra Helsedirektoratet. Å bli utsatt for mobbing kan ha en rekke negative konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker og søvnproblemer kan være noen av følgene av mobbing. Hodepine og generelle smerter er også vanlig. I tillegg kan mobbing lede til psykotiske symptomer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk.

Går ut over skolen

Mobbing kan også ha skolerelaterte konsekvenser som høyt fravær og lave karakterer. – Helsekonsekvensene for dem som blir mobbet er veldig alvorlige, både på kort og lang sikt. Vi er ganske gode på å forebygge og avdekke mobbing i Norge, men det er behov for tettere oppfølging av dem som blir mobbet for å motvirke helseskader, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i en pressemelding. Kunnskapsoppsummeringen viser at skadene av mobbing varer lengre enn selve mobbingen.

Reduserer risiko

Forskning viser at det fins faktorer som kan redusere risikoen for negative konsekvenser av mobbing, blant annet gode familierelasjoner og sosial støtte fra jevnaldrende. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale er også viktig for å minske konsekvensene av mobbing.

Les mer: Mobbing skader helsa (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.