Mye drikking hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn (FHI)

Barn inntil 5 år har dobbelt så høy risiko for atferdsproblemer hvis mor drikker mer enn 3-4 alkoholenheter på ukedager og/eller fra 5-6 enheter på helgedager, men mye av sammenhengen kan forklares av risiko i familien.
Mye drikking hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn (FHI)
Studien skiller mellom mors vaner og arv. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 21. april 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

Tidligere forskning har funnet en sammenheng mellom mors drikking og barns emosjonelle problemer, for eksempel angst og depresjon, og atferdsproblemer, for eksempel aggressiv atferd og uoppmerksomhet.

En svakhet ved disse studiene har vært at de ikke har kunnet si hvor mye av sammenhengen som skyldes alkoholkonsum og hvor mye som skyldes arv. Men nå har forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo publisert en studie som skiller mellom disse effektene.

Les mer: Mye drikking hos mor øker risikoen for atferdsproblemer hos småbarn (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.